Dve percentá z dane na Pravda.sk

           

 

Obecný úrad vo Vištuku

 

Hlavným partnerom Spolku Dychovej hudby Vištučanka je Obecný úrad Vištuk, ktorý bol aj jedným z iniciátorov založenia dychovky. 

Od roku 1990 poskytuje Obecný úrad pravidelnú podporu pre dychovku vo všetkých oblastiach. Terajšia starostka obce Ing. Mária Vrábľová, ale aj bývalí starostovia, (napríklad Ľubomír Jelínek) a obecné zastupiteľstvo vytvárali a vytvárajú  pre Vištučanku výborné podmienky, za čo im patrí poďakovanie celej Vištučanky. 

 

Obecný úrad Vištuk
Vištuk 353
okres Pezinok
900 85 Vištuk
Slovakia

 

Kontakty OÚ
Telefón: 033/64 46 192
Fax: 033/ 64 08 030
Starostka: 0910 245 578
e-mail: starosta@vistuk.sk     www stránka: www.vistuk.sk

 

 

 

Fond na podporu umenia
+

Hlavným partnerom 6. - 10. Medzinárodného festivalu dychových hudieb VIŠTUKFEST 2016 - 2010 je
Fond na podporu umenia

 

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

           

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

V roku 2013, 2014 a 2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky finančne podporilo medzinárodný festival dychových hudieb s názvom VIŠTUKFEST.

 

 

 

 

           

 

 

Slovenský ochranný zväz autorov

 

Členovia výboru SOZA schválili finančný príspevok zo Sociálneho a Kultúrneho fondu SOZA na realizáciu 4. CD "Počúvajte, dobrí ludé" a 5.CD "Tak sme to dali!"

 

 

 

           

  

 

Bratislavský samosprávny kraj

 

Hlavným partnerom pri realizácii projektu Relizácia nahrávky a vydanie CD nosiča Vínny otčenáš bol Bratislavský samosprávny kraj na čele s vtedajším predsedom Pavlom Frešom.

 

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil 1. a 2. Medzinárodný festival dychových hudieb vo Vištuku (rok 2011 a  2012).

Ďakujeme!!! 

 

Kontakty
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16
 P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

tel: 02/4826-4111
Fax: 02/4826 4386
E-mail: 
podatelna@region-bsk.sk  

www stránka: www.region-bsk.sk

 

 

           

Pohostinstvo Štefan Mizera

Pohostinstvo Štefan Mizera Vištuk

 

Štefan Mizera patrí medzi našich dlhoročných sponzorov -

jeho kvalitné občerstvenie si mali možnosť vychutnať návštevníci akcií, poriadaných Vištučankou.

 


Hlavná 356
okres Pezinok
900 85 Vištuk
Slovakia

 

 

 

           

   

 

Spoločnosť BUČO, s.r.o. patrí medzi špičku v oblasti obchodu s elektroinštalačným materiálom. Celoživotným naplnením majiteľov spoločnosti je nie len práca, ale aj oddych ktorý nachádzajú v hudbe. Ich cieľom je podporovať mladé talenty a kultúrne tradície  nášho národa. Firma finačne prispela na realizáciu CD Vištučanky - Jak veter a Vínny otčenáš. 

Bučo, s.r.o.
Fedinova 18
851 01 Bratislava
tel./fax: +421 (2) 63 53 10 17
             +421 (2) 63 53 10 18
             +421 (2) 63 53 10 19
mobil:    +421 907 722 466
e-mail:
bratislava@buco.sk www stránka www.buco.sk

 

           

  R.S. PRINT

R.S. PRINT, spol. s r.o.

 

Spoločnosť R.S. PRINT, s r.o. je partnerom našej kapely od jej vzniku, t.j. od roku 1990. Tlačiarenské služby tejto spoločnosti tak oceňujeme 17 rokov. Pri kapele však nestojí len majiteľka tlačiarne pani Súkupová, ale aj jej manžel, Janko Súkup. Jeho fotografické umenie dokumentuje našu kapelu každým rokom a vďaka jeho objektívu sa Vištučanka dostáva na reklamné materiály. 17. ročná spolupráca s manželmi Súkupovcami si zaslúži veľký obdiv a uznanie.

 

R.S. PRINT, spol. s r.o.
900 85 Vištuk
e-mail:

 

Ďalší partneri, ktorí dopomohli k realizácii 2.,3. CD:

 Ďalší partneri, ktorí dopomohli k realizácii 4..CD: