Kontakt
Ak by ste prejavili záujem o vystúpenie, alebo spoluprácu s DH Vištučanka,
obráťte sa prosím na adresu:


Spolok Dychová hudba Vištučanka
Vištuk 351
900 85 Vištuk
okres Pezinok
Slovakia


Peter Gschweng - predseda spolku
tel.: +421 908 733 467

Pavel Špaček - dirigent a umelecký vedúci
tel.: +421 903 393 720
 
Predstavenstvo spolku na rok 2015:
predseda - Peter Gschweng
podpredseda - Miroslava Keráková
tajomník - Jozef Mihalkovič
dirigent, hospodár - Pavel Špaček
kontrolór - Lukáš Kollár 

e-mail: vistucanka@vistucanka.sk

www stránka: www.vistucanka.sk

registračné číslo ZDHS: 10702
IČO 00598828/102
DIČ: 2021966925
číslo účtu: 2100702711/8330  FIO banka
IBAN: SK43 8330 0000 0021 0070 2711

opyright © 2005-2020 | WEBDESIGN ANDREJ KUKUMBERG @ PAVEL ŠPAČEKvistucanka@vistucanka.sk